Keuzeaanbod

GEWELDLOZE COMMUNICATIE en NESTTAAL

= basis van nesten

Verbindende communicatie in de klas
Gevoelens leren verwoorden
Werken aan weerbaarheid en verbondenheid

(min. 3 u., K en L)

KLASHOUDEN en HERSTELGERICHT WERKEN

geweldloze communicatie en conflicthantering
Nieuwe Autoriteit (Haim Omer)
Nesttaal ontwikkelen

(min. 4 u., K en L)


NESTCIRKELS MET JE KLAS

Concreet aan de slag met herstelgericht werken en geweldloos communiceren in de nestkringen

Hoe cirkelgesprekken voeren met je klas?
Hoe verbinding creëren tussen kinderen en leerkracht?
Hoe spreken over wat er leeft in je groep?
Hoe conflicten herstellen?

(min. 3 u., L 3456)


WAT ZIT ER ACHTER HET GEDRAG VAN KINDEREN?

Hoe individueel gesprek voeren met kind?
Hoe kijken achter moeilijk gedrag?
Hoe liefdevol begrenzen en erkenning geven?
Hoe alternatieven zoeken voor moeilijk gedrag?
Hoe dit binnen nestkringen en in je klaspraktijk aanpakken?

(min. 3 u., K en L, zorg)NESTEN en EMOTIEREGULATIE in de klas

Omgaan met uiten van emoties in de klas

Hoe emotie op gezonde en duidelijke manier uiten?
Hoe weer kalm worden?
Hoe inrichten van rustplekje?
Wat met uitbarstingen in je klas?

Hoe concreet in je klas mee aan de slag?

(min. 3 u., K en L)

BEWEGINGS- en RUSTBRENGERS in de klas

yogaspelletjes
dans
brain gym en focusoefeningen
meditatiespelletjes
ademhalingsspelletjes
massage
visualisatieverhalen
rustboekjes in de klas
Samen nesten! Direct inzetbaar in de praktijk!

(min. 3 u., K en L)
NESTEN en SHERBORNE met je klas

Sherborne is een bewegingsmethode waarbij bewegingsactiviteiten individueel, met 2 of met meer worden aangeboden met als doel de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid te bevorderen.

Sherborne toegespitst op nestkringen en nestmomenten.

(3 u., K en L)


NESTEN en ROTS & WATER met je klas

Rots en Water is ontwikkeld om kinderen weerbaar te maken. De Rots-houding leert kinderen om stevig te staan, op zichzelf te vertrouwen, voor zichzelf op te komen, grenzen aan te geven, nee te durven zeggen, te negeren, een eigen weg te durven kiezen, te helpen omgaan met groepsdruk en pesterijen. De Water-houding leert kinderen open te staan voor de mening van anderen, voor samenwerken, vriendschap, verbondenheid en communicatie.

Rots en water toegespitst op nestkringen en nestmomenten

( 3 u., L) 


  • K = Kleuteronderwijs
  • L = Lager onderwijs