VERDIEPING


VERBINDENDE COMMUNICATIE & NESTTAAL

Hartjestaal maakt dat ik blij blijf.

gevoelens en behoeften leren verwoorden
hartjes- en bliksemtaal
werken aan weerbaarheid en verbondenheid
werken met emotiepopjes

kleuter & lager


KLASHOUDEN & HERSTELGERICHT WERKEN

Ik voelde mijn stopkracht en dacht:
ik kan het, ik wil het, ik doe het !

geweldloze communicatie en conflicthantering
nieuwe autoriteit (Haim Omer)
nesttaal ontwikkelen
weggetjeskaart

kleuter & lager


aan de slag met NESTCIRKELS in je klas

Ik wist niet dat ik dit zou durven vertellen...

cirkelgesprekken voeren met je klas
verbinding creëren tussen kinderen en leerkracht
spreken over wat er leeft in je groep
conflicten herstellen

lager 3 4 5 6


wat schuilt er ACHTER HET GEDRAG van kinderen ?

Ik toonde mijn boos, maar eigenlijk wou ik gewoon meespelen.

een individueel gesprek voeren met kinderen
liefdevol begrenzen en erkenning geven
alternatieven zoeken voor moeilijk gedrag
werken met emotiepopjes

kleuter, lager en zorg


NESTEN en EMOTIEREGULATIE in de klas

Ik ga eerst mijn nestje maken,
want anders barst mijn vulkaantje uit.

omgaan met uitbarstingen
emoties op een gezonde en duidelijke manier uiten
weer kalm worden na hevige emoties
een rustplek in je klas

kleuter en lager


BEWEGINGSACTIVITEITEN & RUSTBRENGERS in de klas

Mijn lijfje wordt daar zo rustig van...

yogaspelletjes & dans
brain gym, focusoefeningen & meditatiespelletjes
ademhalingsspelletjes & massage
visualisatieverhalen
rustboekjes in de klas

kleuter en lager


NESTEN met je klas : SHERBORNE

Gaan we mijn nestje nog eens wiegen ?

Sherborne is een methode om de persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. De bewegingsactiviteiten van deze methode (individueel, per twee of in groep) zijn uitstekend in te zetten in nestkringen en nestmomenten.

kleuter, lager, klasoverschrijdend


NESTEN met je klas :  ROTS EN WATER

Hocus pocus, ik tover mijn focus !

Rots en Water is een weerbaarheidsmethode. De Rots-houding leert kinderen om op zichzelf te vertrouwen, grenzen aan te geven, een eigen weg te kiezen, om te gaan met groepsdruk en pesterijen. De Water-houding leert open te staan voor de mening van anderen, voor samenwerking en verbondenheid. De methode is uitstekend in te zetten in nestkringen en nestmomenten.

lager