WAT IS NESTEN ?

Nesten biedt sociaal-emotionele zorg
en ondersteunt op die manier
het schoolteam en de kinderen.

Nesten is ...
met (bewegings)oefeningen, zang en dans werken aan groepsverbondenheid,

Nesten is ....
geweldloos leren spreken en respectvol leren luisteren,

Nesten is ...
rust leren vinden in een drukke groep, samenleving of wereld.

Nesten is ...
elke dag opnieuw werken aan het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen, in de overtuiging dat pestgedrag zo minder kansen krijgt. 

Nesten is ... 
conflicten herstellen en emoties reguleren,

Nesten is ...
op een speels eenvoudige manier executieve functies oefenen.


Nesten groeide in de loop van vele schooljaren in de klas- en schoolpraktijk van juf Trui (freinetschool De Torteltuin, Poperinge). Het kon van daaruit in verschillende Poperingse scholen van verschillende netten als project uitgedragen worden met de steun van de provincie West-Vlaanderen en Stad Poperinge. Ook buitenschoolse organisaties die met kinderen werken nemen deel aan de vorming, opleiding en concrete ondersteuning die door het project mogelijk worden gemaakt.